LUNDS PENSIONÄRERS FRIMÄRKSKLUBB


Möten

Seniorerna har regelbundet träffats på Träffpunkt Laurentiigatan*,

Sankt Laurentiigatan 18 (ingång från Bredgatan) i Lund på onsdagsför-middagar (1 - 3 gånger i månaden) på våren och hösten, när den hyrda lokalen har varit tillgänglig. Restriktioner på grund av pandemin har tidvis medfört, att möten har ställts in. De senaste mötena ägde rum hösten 2021 (1/12 och 15/12).


Vi hoppas, att seniorernas mötesverksamhet på Träffpunkt Laurentiigatan ska komma igång igen!


När det blir aktuellt med nya möten, kommer tider för dem att finnas här.

Nya medlemmar är då hjärtligt välkomna!


*Träffpunkt Laurentiigatan:https://lund.se/omsorg-och-stod/aldre-och-seniorer/aktiviteter-for-seniorer/traffpunkter


Program

Man byter, köper och säljer frimärken samt diskuterar och utbyter erfarenheter.Personligt ansvar: Vi förutsätter att mötesdeltagarna är vaccinerade och symptomfria. På mötena bör avstånd hållas och handsprit användas.
Copyright © Lunds Filatelistförening 2003 - 2022