VAD MAN KAN SAMLA PÅ


               

                                     1: FRIMÄRKEN  2: POSTHISTORIA  3: VYKORT  4: HELSAKER

             

               1: FRIMÄRKEN


                    I: Ostämplade frimärken (med gummering!)
                    - singelmärken
                    - i par eller större enheter
                    - helark
                    - hela frimärkshäften (gärna med cylindersiffra, kontrollnummer eller ryggtryck/femtiomarkering, som ger mervärde!)

                     
          CYLINDERSIFFRA
                  

      KONTROLLNUMMER                                 

                                                           RYGGTRYCK

                                      (en svart rektangel)

                    En trippel (ett häfte med cylindersiffra, kontrollnummer och dessutom ryggtryck/femtiomarkering) är speciellt eftertraktad!                    Det finns många sätt att specialisera sig.
                    Några förslag:
                    * frimärken från specifika länder och organisationer: t. ex. Danmark, Färöarna, Monaco,

                      Sverige, Tyskland, USA och FN (United Nations)

                    * frimärken (från hela världen) med ett gemensamt tema: t. ex. egyptologi, fjärilar, fåglar, jul,

                      nobelpristagare och frimärken, som avbildar andra frimärken (frimärke på frimärke)

                    * en specifik serie: Machins (Storbritannien), Posthorn (Norge) och Våglinjer (Danmark) 
                    * frimärken från två eller fler länder, som har givits ut samma år och har ett gemensamt tema:

                      t. ex. Greta Garbo (Sverige och USA 2015) och frimärksgravören Czeslaw Slania

                      (Sverige och Polen 2021)

                      Märkena kan till utseendet vara mycket snarlika, men valören är vanligtvis inte densamma.

                      Det finns en förening för dem, som samlar på sådana frimärken:

                      The Joint Stamp Issues Society: https://www.philarz.com


                    Egyptologi


                    Machins


                   

                    II: Stämplade frimärken
                    - singelmärken
                    - i par eller större enheter


                    Det finns många sätt att specialisera sig.
                    Några förslag:
                    * frimärken från specifika länder och organisationer: t. ex. Frankrike, Polen (Polska),
                      Storbritannien, Sverige, Österrike och Malteserorden
                    * ett eller några frimärken från varje land eller område, som har givit ut frimärken eller

                      fortfarande ger ut frimärken (gärna, om det är möjligt, från den allra första frimärksserien)
                    * frimärken från hela världen med ett gemensamt tema: t. ex. astronomi, egyptologi, insekter,

                      katter och konst
                    * ett eller flera frimärken från en viss frimärksserie: t. ex. Sveriges vapenmärken 1858 – 1872

                      (5, 9, 12, 24, 30 och 50 öre) och Storbritanniens 1 penny black (världens första frimärke!)
                    * frimärken med ortstämplar: t. ex. svenska frimärken med skånska ortstämplar från Oskar II:s tid

                      (t. ex femöres- och tioöresmärken)
                    * svenska frimärken med utländska stämplar: t. ex. danska stämplar


                    Egyptologi


                  Konst                2: POSTHISTORIA

                                  Avlägsna aldrig frimärken från försändelser! Hela försändelser har ett mycket större värde än avblötta frimärken.


                    Det finns många sätt att specialisera sig.
                    Några förslag:
                    * brev från ett specifikt land: t. ex. Sverige och Färöarna (Man kan begränsa samlandet till en viss tidsperiod.)
                    * brev till och från specifika personer: t. ex. Sven Hedin
                    * brev, som har rekommenderats: t. ex. svenska brev med reketiketter från olika orter
                    * brev frankerade med frimärken från en viss frimärksserie: t. ex. den svenska serien Tre Kronor
                    * brev med speciella stämplar: t. ex. Eslövs tågstämplar, lösenstämplar och stämplar med ett budskap

     

               3: VYKORT

                   

                   

                  

                                                                                                                         Frankeringen på det italienska vykortets adressida
                  


                                                                                       Avlägsna aldrig frimärken från vykort!                                                   Viktig information försvinner och värdet minskar, om vykorten blir ”plundrade”!                     Det finns många sätt att specialisera sig.

                    Några förslag:
                    * från ett specifikt land: t. ex. Italien och Grekland
                    * från en specifik ort/stad: t. ex. Eslöv och Helsingborg
                    * från en specifik utställning: t. ex. Baltiska utställningen i Malmö 1914
                    * med ett specifikt motiv/tema: t. ex. kyrkor och sagor
                    * till och från specifika personer: t. ex. släktingar

                                               

       

                                                     

                                                                         

                                                                       

                                                                                        

                                                                                                                                                                         


                                                               

                                                                      

                                                                


                                                                    

                                                                                                                             

                                                          Copyright © Lunds Filatelistförening 2022 - 2023

4: HELSAKER


Vad är en helsak?


I SAOL (2015) kan man läsa, att en helsak är ”kort, kuvert e.d. med påtryckt frankeringstecken”.


En samling av helsaker kan bli både stor och innehållsrik, när det gäller helsakernas utseende, användning och ursprungsland.


Här kan ni se ett urval av svenska och utländska helsaker, som är indelade i följande grupper:


I: SVENSKA HELSAKER
* IA: oanvända
* IB: stämplade/skickade
* IC: skickade med tilläggsfrankering


II: UTLÄNDSKA HELSAKER
* IIA: oanvända
* IIB: stämplade/skickade
* IIC: skickade med tilläggsfrankering


I: SVENSKA HELSAKER

IA: oanvända

IB: stämplade/skickade

IC: skickade med tilläggsfrankering

II: UTLÄNDSKA HELSAKER

IIA: oanvända

IIB: stämplade/skickade

IIC: skickade med tilläggsfrankering

                                                                                    ↑
                                                                       Vad betyder 1018?

Alla, som hade möjlighet att höra Jerkers intressanta föredrag om helsaker 9/5 2023, bör nu veta det!
Om ni inte redan vet svaret på frågan, ska ni fortsätta att läsa!
1018 betyder helt enkelt oktober 1918. Siffrorna visar, att helsaken trycktes i oktober 1918.