Industri-, slöjd- och konstutställningen i Lund 1907

30/5 - 22/9 1907 ägde en industri-, slöjd- och konstutställning rum på den plats i Lund, där nu Stadsparken är.

"Lundautställningen 1907: vykort och stämplar" var titeln på ett föredrag, som hölls av två mycket kunniga filatelister på Lunds Filatelistförenings möte den 18 januari 2005. Mötesdeltagarna fick veta följande:


Första steget på vägen mot Lundautställningen 1907 hade tagits på ett möte hos Fabriks- och hantverksföreningen den 8 december 1905, då ett förslag hade antagits och en styrelse hade bildats. Den 6 mars 1906 hade man fått stadsfullmäktiges stöd. Utställningsområdet blev 101000 kvadratmeter stort, och ett nöjesområde skapades. På utställningsområdet fanns det bl. a. en 6500 kvadratmeter stor industrihall och två olika stora torn. Det högsta var 45 meter högt. I det lägre tornet fanns det på andra våningen ett presscenter och på första våningen telegraf, telefon och ett postkontor, där speciella utställningsstämplar samt paket- och reketiketter användes. Lorentz Larsson hade ensamrätt att fotografera på utställningsområdet och att trycka vykort. Det finns tecknade vykort, som är gjorda innan byggnaderna var färdiga, och dessutom icke officiella vykort, som är tagna vid entrén, och piratvykort inne ifrån området. Mot slutet av utställningen hade medaljer i guld och silver delats ut till utställarna, vilket hade resulterat i en del vykort med tilltryck.


Vad finns kvar från utställningen 1907?

Kvar i Stadsparken från utställningen finns idag endast Theodor Wåhlins åttakantiga musikpaviljong och en globtoppad sten-pelare från AB Öwedsklosters sandstensbrott. Båda finns avbildade på nedanstående vykort från 1900-talets början [senast 1912 enligt poststämpeln].Minnessten

Vid södra sidan av fågeldammen i Stadsparken har man rest en minnessten över utställningen 1907. Den är utformad som en runsten. Texten är dock skriven med vanliga bokstäver. I slingan på stenen kan man läsa följande:


Å det område inom hvilket industri- slöjd- och konstutställning år 1907 afhölls anlade Lunds stad under åren 1909-1911 denna park. Må den blifva samhället till gagn och trefnad.


Lästips

Blom, K. Arne, Allt ljus på Lund. Boken om den stora utställningen 1907., Stiftelsen Lundaguide, Lund 2007, ISBN: 978-91-973770-9-6


Karlsson, Conny, Lundautställningen 1907, Kultursmedjan Lundensis, Lund 2007,ISBN 978-91-974692-7-2

                        

                         Copyright © Lunds Filatelistförening 2003 - 2022